11
11
11
11
11
11
11

סל להרמת אדם עם עגורן: - הסל מיועד לעבודה עם עגורנים מתניידים המאושרים ע"י בודק מוסמך לעבודה זו - סל בטיחותי ומרווח ל-2 אנשים + ציוד. - הסל כולל מעקות, לוחות רגל ושילוט כנדרש. - הסל כולל טבעות עיגון אמצעי קשירה לעבודה בגובה . - הסל כולל דלת כניסה הנסגרת אוטומטית. - הנפת הסל מתבצעת באמצעות תלי 4 ענפי מובנה. - אישור בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ל-6 חודשים. בלעדי! הסל בנוי מרשת לא צפופה המאפשרת שדה ראיה מצוין למפעיל העגורן. להצעות מחיר, פרטים טכניים והזמנות: אסי Email: info@isrametal.com | Tel: 03-9655585 | 054-4888084קרא עוד


               להצעת מחיר