19
19
19
19
19
19
19
19
19

מיכלים למים, סולר ודלקים: - ייצור מיכלי מים עגולים ומרובעים במגוון נפחים - ייצור מיכלים לאחסון סולר ודלקים אחרים - ייצור נגררי מיכל מים ומיכלי מים להתקנה ע"ג משאיות - ייצור מאצרות למיכלים קיימים - מגוון פתרונות לאחסון נוזלים להצעות מחיר, פרטים טכניים והזמנות: אסי Email: info@isrametal.com | Tel: 03-9655585 | 054-4888084