- פלטות למשאיות מנוף - ארגזים פתוחים עם דלתות צד להובלות כלליות - ארגזים לחלוקת מיכלי גפ"ם - ארגזים עם מצמידי מכולה (Twist-Lock) - ארגזים ורכינות לגזם ואשפה - מבחר מפרטים ופתרונות עפ"י דרישת הלקוח